علی کامران پور

سمت: مدیر توسعه کسب و کار

علی دارای تجربۀ فراوانی در زمینۀ برنامه‌ریزی شهری و کار در مناقصه‌های بزرگ دارد. پیش از پیوستن به تیم GC Perfect، او به عنوان مدیر ثبت پیمانکاران و تامین کنندگان در دپارتمان برنامه‌ریزی شهری شهرهای مختلف ایران فعالیت داشته است و در طول این مدت با پیمانکاران بسیاری کار کرده است.

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.