بیانیه همه‌گیری کووید-19

با ادامه همه‌گیری کرونا، ما در پیمانکار جامع برتر همچنان خدمات خود را به مشتریان و همکاران خود ارائه می‌دهیم. بحران کنونی شرایط سختی را در کشور ما ایران به وجود آورده است. بسیاری از فعالیت‌های شرکت ما تحت تاثیر همه‌گیری با تغییراتی همراه بوده و یا در مواردی بطور کلی متوقف شده است. با […]