حمید کرمی

سمت: مدیر اجرایی

حمید دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن و کارشناسی ارشد مهندسی عمران است. قبل از پیوستن به GC Perfect، او به عنوان سازندۀ آپارتمان‌ها لوکس فعالیت می‌کرده است. او همچنین به عنوان مشاور در تعدادی پروژه‌های بزرگراه‌های ایران فعالیت داشته است. مانند طیبه، او نیز دارای تجربۀ فراوانی در مدیریت روابط با پیمانکارها می‌باشد.

 

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.