طیبه صفری

سمت: مدیرعامل

طیبه مدارج مهندسی عمران و الکترونیک را به عنوان پشتوانه فنی خود داراست. پیش از آغازاستارت‌آپ پیمانکار جامع برتر، او شرکت پیمانکاری دیگری را به نام بهینه گستر پایه‌گذاری کرده است. بهینه گستر شرکت پیمانکار در حوزه مسکن می باشد. تجربه کار دربهینه گستر، فرصتی بی نظیر برای رویارویی با چالش‌های کار با پیمانکاران و مدیریت کسب وکار این حوزه را برای او فراهم کرد.

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.