قرارداد هوشمند چیست؟

برای تعریف قراردادهای هوشمند بهتر است مثالی را خدمت شما بازگو کنیم تصور کنید که قصد باز سازی و تعمیرات ویلای خود را داشته باشد. این کار یک فرآیند نسبتاً پیچیده و طاقت‌فرسا است که به کاغذبازی‌های زیاد، ارتباط با شرکت ها و افراد مختلف نیاز دارد، همچنین اطلاعات قابل قبولی درباره آن زمینه و […]

سیستم مدیریت قرارداد

پیمانکاران در صنعت امروز با چالش هایی روبرو هستند که شامل، پرداخت بدون دستمزد/تاخیر کار، تغییرات برنامه ریزی نشده در محدوده کار، و اصطکاک ناشی از غیرحرفه ای بودن است. پیمانکاران در حال حاضر با مشکل مهمی روبرو هستند که باید دائماً پول خود را دنبال کنند و پرداخت‌های معوقه را به مشتریان خود یادآوری […]

سرویس مدیریت قرارداد

نرم افزار مدیریت قرارداد یک رویکرد الکترونیکی برای حل این مشکلات است. مجموعه‌های نرم‌افزار مدیریت قرارداد می‌توانند کلیه اسناد قراردادی را سازماندهی کنند. شرکت‌ها معمولاً زمانی که به اندازه کافی یا مراحل رشد می‌رسند، در مدیریت قرارداد سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این معنی که حجم قراردادها خارج از کنترل در حال رشد است. ریسک در اینجا […]