نمونه قرارداد نظافت ساختمان

قرارداد نظافت مجتمع مسکونی ، قراردادی است که میان مالک ساختمان یا نماینده او و شخص نظافتچی تنظیم‌ می‌شود. برای تنظیم این قرارداد، طرفین قصد و رضایت یکسان و مشابه‌ دارند. اولین تصمیم مهم که در خصوص نمونه قرارداد نظافت ساختمان گرفته می‌شود، آن است که این قرارداد طبق قانون کار باشد یا به صورت پیمانکاری تنظیم شود. اگر شما یک نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان را امضا می‌کنید، می‌توانید متن قرارداد را به طور کامل مطابق با توافقات خود تنظیم کنید. در این نوع قرارداد اراده به عنوان اصل حاکم، نقش ‌آفرینی می‌کنند. این قرارداد را می‌توانیم مانند قرارداد نظافت منزل یا انواع دیگر قرارداد نظافت به صورت قرارداد کار یا به صورت قرارداد پیمانکاری تنظیم کنیم. بنابراین با توجه به نوع قراداد، نحوه نوشتن آن نیز چهارچوب‌های متفاوتی خواهد داشت.

تفاوت‌های پیمانکاری نظافت ساختمان و قرارداد کار

اگر برای تنظیم قرارداد نظافت مجتمع مسکونی از قرارداد کار استفاده کنید، نمی‌توانید خلاف قواعد و اصول قانون کار توافق کنید. به بیان دیگر، قانون کار از جمله قوانین الزام آور برای اشخاص است. هرگونه توافق بر خلاف مواد مندرج در قانون کار باطل و بی اثر است. برای مثال اگر در نمونه قرارداد نظافتچی ساختمان که بر اساس قانون کار تنظیم شده است، طرفین توافق کنند که حقوق دریافتی کارگر کمتر از میزانی باشد که توسط دولت تعیین می‌شود و کارگر به اداره کار محل مراجعه کند، اداره کار آن توافق را باطل دانسته و حکم به محکومیت کارفرما خواهد داد.

بنابراین هیچ گونه توافقی بر خلاف مواد قانون کار معتبر نخواهد بود. علاوه بر این، تنظیم قرارداد نظافت مجتمع مسکونی بر اساس این قانون، الزامات دیگری مانند بیمه کارگر را به همراه خواهد داشت. در حالت دیگر، اگر شما برای این ارتباط کاری، قرارداد پیمانکاری تنظیم کنید، بر اساس اراده طرفین به عنوان اصل حاکم و ضروری، تنظیم قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در این حالت، فرم قرارداد نظافت ساختمان به صورت کامل طبق توافقات طرفین تنظیم شده و از نظر قانونی نیز معتبر به حساب می‌رود.

ماده 10 و قرارداد نظافت مجتمع مسکونی

برای آن که این نوع قرارداد معتبر شمرده شود، می‌توانید به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کنید. قانون گذار در این ماده عنوان می‌کند که قراردادهای خصوصی بین اشخاص، برای طرفین به صورت کامل الزام آور است و آن‌ها موظفند که مطابق با مواد مندرج در آن عمل کنند. از سوی دیگر، قانون گذار در این ماده، آزادی بی حد و حصر به طرفین قرارداد نظافت آپارتمان نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را ملزم می‌کند که سایر مواد قانونی را رعایت کنند. اگر طرفین در قرارداد پیمانکاری درباره موضوعی توافق کنند که خلاف مواد قانونی باشد، آن قرارداد معتبر نخواهد بود.

قوانین حاکم بر این قرارداد

با توجه به این که نمونه قرارداد نظافت مجتمع مسکونی پیروی قانون کار باشد یا براساس قانون پیمانکاری تنظیم شده باشد، قوانین حاکم بر قرارداد متفاوت خواهند بود. در حالت اول «قانون کار» طرفین موظفند که قرارداد استخدام و روابط کارگر و کارفرمایی را بر اساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی تنظیم کنند. در حالت دوم «قرارداد پیمانکاری» اشخاص خصوصی می‌توانند متن قرارداد را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم کند. براساس این ماده، به شرط رعایت قانون، طرفین می‌توانند با شرایط مختلف با یکدیگر توافق کنند.

قرارداد کار نظافتچی

زمانی که قرارداد نظافت مجتمع مسکونی بر اساس مواد قانون کار تنظیم می‌شود، طرفین ملزم به رعایت مفاد مصوب قانون کار هستند. چند مورد از مهمترین مفاد قرارداد کار عبارتند از:

  1. بیمه: این مورد مطابق با قانون تامین اجتماعی تنظیم می‌شود.
  2. میزان حقوق دریافتی: نرخ پایه حقوق اداره کار، هر ساله توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.
  3. مرخصی: قانون کار درباره مرخصی نیز توضیح داده است. براساس این قانون، کارگر در صورت ازدواج دائم یا در زمان فوت یکی از اعضای خانواده‌، می‌تواند از سه روز مرخصی با حقوق استفاده کند.
  4. ساعات کاری: بر اساس قانون کار، میزان فعالیت روزانه‌ کارگر برای انجام تعهدات ناشی از قرارداد نظافت آپارتمان ، هفت ساعت و بیست دقیقه است. در مجموع، کارگر در طی هفته نباید بیشتر از ۱۴۴ ساعت فعالیت داشته باشد.
  5. اضافه کاری: طبق این قانون، کارفرما با رعایت دو شرط می‌تواند به کارگر، کار اضافی محول کند؛ اول کسب رضایت او و دوم پرداخت ۴۰ درصد مازاد بر حقوقی که در آن ساعت دریافت می‌کرده است

طرفین قرارداد

منظور از طرفین قرارداد نظافتچی ساختمان شخص کارفرما و کارگری است که نام آن‌ها در متن قرارداد نوشته می‌شود. البته طرفین می‌توانند قرارداد را به صورت شفاهی نیز منعقد کنند که اثبات آن دشوار خواهد بود. در هر صورت، نمونه قرارداد نظافت مجتمع مسکونی باید میان اشخاصی امضا شود که قانون گذار آن‌ها را شایسته انعقاد قرارداد می‌داند. بر همین اساس افراد کمتر از ۱۵ سال و شرکت‌های که ورشکسته هستند، نمی‌توانند قرارداد امضا کنند. علاوه بر این، مهاجرین نیز بدون پروانه و روادید کار نمی‌توانند در این خصوص استخدام شوند. همچنین افراد زیر ۱۸ سال موظفند که قبل از انعقاد قرارداد نظافتچی ساختمان ، با مراجعه به پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی، گواهی سلامت دریافت کنند. شخصی که به عنوان کارگر شناخته می‌شود حتما باید یک شخص حقیقی باشد.

منظور از شخص حقیقی افراد عادی در سطح جامعه است. این اشخاص در زمان نوشتن قرارداد با اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی، کد پستی و شماره تماس معرفی می‌شوند. کارفرما نیز می‌تواند یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی در قرارداد، به موسسات یا شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که به عنوان کارفرما، قرارداد نظافت ساختمان را امضا می‌کنند. پیگیری و رسیدگی به امور کاری اشخاص حقوقی توسط نمایندگان یا وکلای آن‌ها انجام می‌شود. در متن قرارداد نظافت ساختمان ، این گروه با اطلاعاتی مانند نام تجاری، کد ثبتی، کد اقتصادی، نام مدیرعامل، نشانی، کد پستی و شماره تماس معرفی می‌شوند. علاوه بر این، مشخصات و اطلاعات هویتی نماینده یا وکیل نیز در متن قرارداد نوشته می‌شود.

قرارداد پیمانکاری نظافت

این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه …………… به آدرس …………….. کوچه …………….. پلاک ……………… که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر :
الف) ………………………………………………… .
ب) …………………………………………………… .
ج) ……………………………………………………. .
د) ……………………………………………………. .
و) ……………………………………………………. .
ز) ……………………………………………………. .
ح) …………………………………………………….


ماده 2 ) مدت قرارداد


از تاریخ ……….. لغایت ……….. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد و کلیه توافقات و قراردادهای قبلی در این رابطه با پیمانکار از درجه اعتبار ساقط می باشد .


ماده 3) مبلغ قرارداد


در قبال انجام کارهای مورد قرارداد توسط پیمانکار , به ازاء هر ماه انجام کار ……… ریال , که برای مدت قرارداد مبلغ ………… ریال می باشد .
………………… مبلغ قرارداد بابت دستمزد و مبلغ ……………………… جهت خرید لباس کار و لوازم کار تعیین پرداخت می گردد.
تبصره 1 : در پایان قرارداد در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه قرارداد ( تمدید قرارداد ) مبلغ جدید با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار و امور اجتماعی و به ازاء هر نفر نیروی انسانی پیمانکار تعیین می گردد .
تبصره 2 : در صورتی که کیفیت خدمات انجام شده توسط پیمانکار کمتر از ………………….. توسط ناظر مربوطه منظور شود حق الزحمه پیمانکار در آن ماه متناسب با درصد کیفیت ارائه شده پرداخت می گردد .
تبصره 3 : هزینه ابزار و لوازم و لباس کار , کلیه حقوق قانونی دستمزد , حق مسکن , حق اولاد , عیدی , بازخرید خدمت , بازخرید مرخصی , شیر روزانه , سود پیمانکار و پرسنل به کارگرفته شده در محاسبات منظور شده است و کارخانه تعهد دیگری برای هزینه های مربوطه نخواهد داشت .


ماده 4 ) نحوه پرداخت


حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید ناظر قرارداد و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد .
تبصره 4 : با توجه به پیشنهاد پیمانکار مبنی بر نیاز حداقل …………………. نفر جهت انجام موضوع قرارداد فعلاً مشغول به کار خواهند بود که خود پیمانکار جزو نفرات محاسبه نمی گردد . بدیهی است از نظر کارفرما فقط انجام صحیح کار مورد نظر می باشد نه تعداد پرسنل پیمانکار و در صورت عدم رضایت کارفرما به دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل دیگر پیمانکار موظف به اضافه کردن پرسنل به اندازه کافی تا رفع اشکالات و نظافت کامل محوطه مورد قرارداد می باشد ( بدون اضافه شدن مبلغ قرارداد ) و در حال حسن انجام کار ملاک خواهد بود .


ماده 5) ناظر قرارداد


از طرف کارفرما آقای ………. مدیر ا مور اداری + رئیس واحد مواد خام کارخانه آقای ……… به عنوان ناظر قرارداد تعیین و پیمانکار مکلف است کلیه کارهای موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع نامبردگان به انجام رساند .
تبصره 5 : ناظر قرارداد به نوبه خود افرادی را در چارچوب دستگاه نظارت و هریک از بخش ها تعیین می نماید و در صورتی که تأیید دستگاه نظارت و ناظرین کمتر از ………………………. باشد با اخطار قبلی مبلغ آن بخش از قرارداد مطابق همان درصد کسر پرداخت خواهد شد .


ماده 6) کسورات قانونی


6-1- از کلیه مطالبات پیمانکار …………………… به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار …………………. به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 7) تضمین حسن انجام کار


پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………….. ریال در وجه کارفرما صادر و تسلیم می نماید چک مذکور به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما خواهد بود . بدیهی است هرگونه خسارات وارده به کارفرما ناشی از تفسیر و یا عدم اجرای صحیح و به موقع هریک از مفاد قرارداد از محل چک یاد شده و دیگر مطالبات پیمانکار کسر برداشت خواهد شد .


ماده 8) تعهدات پیمانکار


8-1- پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد .
8-2- پیمانکار می بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید .
8-3- پیمانکار می بایست مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
8-4- پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت .
8-5- پیمانکار موظف است در صورت نیاز در اسرع وقت در محل کارخانه حضور داشته باشد
8-6- پیمانکار موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.
8-7- تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
8-8- پیمانکار ملزم و موظف است که مقررات و قوانین کار جمهوری اسلامی را رعایت نماید .
8-9- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در خصوص پرسنل خود بنماید .


ماده 9 ) سایر شرایط قرارداد


9-1- چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد پیمانکار به موقع نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام ننماید و موجب ایجاد وقفه در کار گردد , کارفرما رأساً نسبت به رفع مانع اقدام و هزینه های مربوطه را برآورد و با 20 درصد اضافه به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود . بدیهی است تکرار مورد موجب خسارات بر طبق شرایط قرارداد خواهد بود و در صورت تکرار مورد پس از دو مرتبه اعلام نظر ناظر و اخطار کتبی توسط کارفرما قرارداد قابل فسخ خواهد بود .
9-2- زمان انجام کار نظافت می بایست هماهنگ با ساعات کار کارخانه از ساعت 7 صبح آغاز و ادامه یابد و بعد از وقت اداری انجام کار با هماهنگی ناظر و واحدهای مربوطه جهت کنترل ورود و خروج امکان پذیر است .
9-3- جمع آوری مواد و قطعات ضایعاتی محوطه در جای مناسب که کارفرما تعیین می نماید به عهده پیمانکار است .
9-4- پیمانکار و پرسنل تحت امر آن ملزم به رعایت مواد ایمنی کارگاه بوده و در صورت مشاهده هرگونه خلاف متناسب با موارد غیر ایمنی درصدی از مبلغ کیفیت کار کسر خواهد شد .
9-5- پیمانکار می بایست جهت ورود و خروج کارکنان و افراد تحت پوشش خود مجوز لازم از طریق بازرگانی و اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین درخواست نماید .
9-6- پیمانکار موظف به تأمین لباس متحدالشکل الزاماً با رنگ متفاوت با رنگ لباس کارگران کارخانه و آرم مخصوص پیمانکار مربوطه بوده و کارگران ملزم به پوشیدن و استفاده از لباس فوق می باشند . ( و در صورت رعایت آن 5% ( پنج درصد ) از محل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد ) .
9-7- پیمانکار در موقع تسویه حساب در پایان قرارداد ملزم به ارائه تسویه حساب فردی پرسنل خود می باشد و بدون تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
9-8- با توجه به مفاد قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد اضافه کاری از طرف کارخانه به پیمانکار پرداخت نمی شود چون در محاسبه مبلغ قرارداد اضافه کاری مورد نیاز منظور شده است ولی پیمانکار موظف است در صورت اضافه کار توسط پرسنل تحت پوشش خود به ایشان اضافه کاری پرداخت نماید و کارخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال دستمزد و اضافه کاری آنها ندارد .
9-9- ایاب و ذهاب کارگران پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد و تنها در صورت در مسیر بودن و وجود ظرفیت خالی , استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه بلامانع است .


ماده 10 ) فسخ قرارداد


چنانچه در طول مدت قرارداد پیمانکار به دفعات ( حداقل سه نوبت ) موجب ایجاد وقفه در کار گردد کارفرما می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و نسبت به محاسبه و کسر خسارات وارده از مطالبات پیمانکار اقدام نماید .


ماده 11 ) حل اختلافات


در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای هریک از مفاد قرارداد ابتدا از طریق دوستانه سعی در حل اختلاف خواهد شد , در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به مراجع ذیصلاح مراجعه خواهد شد .


ماده 12 ) نسخ قرارداد


این قرارداد در 12 ماده , 5 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه ………….. تنظیم و هر نسخه آن حکم واحد را خواهد داشت .

کارفرما
مدیر کارخانه ………… پیمانکار ……………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

647-955-7767